ABSTRAKTY

Prihlásenie abstraktov (elektronicky): 30. 9. 2020​ 

Osobné údaje
Abstrakt

priezvisko, meno, titul

( Cieľ práce, Materiál a metódy, Výsledky, Záver)