27. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti

16,00 – 16,05
16,05 – 16,25
16,25 – 16,55
16,55 – 17,10
17,15 – 17,50
18,00 – 18,30
18,30 – 20,00
Úvod
Prednáška venovaná odkazu prof. Horňáka
Prednáška ČUS
Prednáška mladého autora SUS
Sympózium Astellas Pharma, s.r.o.
Sympózium Janssen Johnson&Johnson, s.r.o.
Valné zhromaždenie

17,00 – 18,30
18,30 – 20,00
Karcinóm prostaty, Karcinóm obličky
Urolitiáza, BPH

17,00 – 19,00
19,00 – 19,30
19,30 – 20,00
20,00
Semi – live surgery
Rôzne
(Prednáška podporená edukačným grantom firmy Herbacos Recordati)
Vybraté postery
Záver