Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

 

Organizačné a technické zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
PSČ 821 05
Bratislava

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357

Web: www.tajpan.com

PhDr. Zuzana Trebatická
HEAD OF MARKETING DEPARTMENT

Mobil:+421 911 454 293
Email:  zuzana.trebaticka@tajpan.com