Dôležité informácie

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti po dôslednom zvážení všetkých okolností týkajúcich sa druhej vlny vírusovej infekcie COVID-19 rozhodol, že sa organizácia 27. Výročnej konferencie SUS a IV. Onkourologického sympózia mení na online podujatie.

Internetovú stránku podujatia budeme aktualizovať.

 

VEDECKÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Vedecký výbor

prim. MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

MUDr. Frederico Goncalves, PhD.

MUDr. Peter Kertes

prim. MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU

prim. MUDr. Michal Korček

MUDr. Ladislav Lacko

MUDr. Jozef Marko

predn. doc.  MUDr. Ivan Minčík, PhD.

prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

 

Organizačný výbor 27. Výročnej konferencie SUS

MUDr. Jakub Bakši

MUDr. Michal Bača, PhD.

MUDr. Zuzana Breyl

MUDr. Anna Čulková-Habľáková

MUDr. Tomáš Kička, FEBU

MUDr. Martin Mošon

MUDr. Monika Nováková

PhDr. Iveta Suchardová

prim. MUDr. Ľubomír Velk, PhD., MPH

 

Témy 27. Výročnej konferencie SUS

  • Urologická onkológia
  • Urolitiáza
  • Pediatrická urológia
  • Funkčná urológia
  • Andrológia
  • Vária

 

DȎLEŽITÉ INFORMÁCIE

Prihlásenie abstraktov na 27. Výročnú konferenciu SUS (elektronicky) do 15. 10. 2020

Informácia o akceptácii abstraktu na 27. Výročnú konferenciu SUS

(elektronicky na mailovú adresu) do 30. 10. 2020

Rezervácia ubytovania do 2. 11. 2020

Zvýhodnená platba účastníckeho poplatku na 27. Výročnú konferenciu SUS do 30. 9. 2020

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

27. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti: 22. – 24. 11. 2020
IV. Onkourologické sympózium: 23. – 24. 11. 2020

Miesto konania: Hotel DoubleTree by Hilton

Hlavná 1, 040 01 Košice

Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina

Technika prezentácie: dataprojekcia, videoprojekcia, elektronický poster

ABSTRAKTY

Abstrakty na 27. Výročnú konferenciu SUS je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.sus2020.sk.
Vedecký výbor rozhodne o zaradení práce do kategórie (prednáška, komentovaný elektronický poster, nekomentovaný elektronický poster, sekcia sestier), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu.

KREDITY

Podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie a účastníkom bude pridelený prislúchajúci počet kreditov CME.

 

Stravovanie a vstupenky

Nedeľa 22. 11. 2020

Diskusný večerný program pri príležitosti odborného podujatia  20 € / osoba

 

Pondelok 23. 11. 2020

Obed 20 € / osoba

Diskusný večerný program pri príležitosti odborného podujatia 30 € /osoba

Vstupenky si bude možné objednať na adrese: zuzana.trebaticka@tajpan.com