POSTEROVÁ SEKCIA

Pokyny pre prípravu posterov

  •  prosím o prípravu posterov v programe MS PowerPoint: 1920 (v) x 1080 (š) px. Texty, obrázky alebo grafy vkladajte do pptx dokumentu iba na jednu stranu MS PowerPoint.
  • doporučená minimálna veľkosť písma je 20 bodov. Jednu stranu MS PowerPoint odošlite na zuzana.trebaticka@tajpan.com. Agentúra zabezpečí spracovanie podkladu na elektronický poster vo formáte pdf

 

Príprava posterovej prezentácie bude vždy dvojitá:

1x e-poster na jednej strane (1 slide) MS PowerPoint

1x prednáška maximálne na tri strany (3 slide) MS PowerPoint

 

  • Prezentujúci bude mať poster dostupný počas trvania konferencie na LCD obrazovke a na stránke www.sus2020.sk a druhú vlastnú prezentáciu (max. 3 strany) bude prezentovať počas svojej prednášky
  • Zaslaním posteru autor súhlasí s jeho zverejnením na stránke

 

www.sus2020.sk