Homepage

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti po dôslednom zvážení všetkých okolností týkajúcich sa druhej vlny vírusovej infekcie COVID-19 rozhodol, že sa organizácia 27. Výročnej konferencie SUS a IV. Onkourologického sympózia mení na online podujatie.

Internetovú stránku podujatia budeme aktualizovať.

 

Vážení priatelia, 

dovolte mi, aby  som Vás v mene výboru Slovenskej urologickej spoločnosti  pozval k účasti na 27. výročnej konferencii Slovenskej urologickej spoločnosti a IV. Onkourologického sympózia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22. - 24. novembra 2020 v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Košice.
Výbor SUS v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie týkajúcej   sa virusovej infekcie COVID-19 zrušil pôvodne plánované termíny  
27. výročnej konferencie SUS a IV. Onkourologického sympózia a presunul obidve podujatia na spoločný jesenný termín. Začiatok 27. výročnej konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti je plánovaný na nedeľu 22. 11. 2020 o 15.00. Po jej ukončení 23. 11. (pondelok) o 15.30 bude  pokračovať IV. Onkourologické sympózium. Preloženie termínov a spojenie týchto dvoch podujatí je v súčasnej situácii kompromisom, ktorý prináša príležitosť na usporiadanie tradičnej formy odbornej konferencie za Vašej priamej účasti. Pevne verím, že sa nám toto spoločné stretnutie na obidvoch odborných akciach podarí úspešne zorganizovať!
Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti je najvýznamnejšie každoročné podujatie slovenských urológov a našou snahou, spolu s výborom Slovenskej urologickej spoločnosti, je pripraviť toto podujatie na čo najvyššej odbornej úrovni a pripraviť pre Vás aj možnosti, ako lepšie spoznať naše mesto. Starostlivo naplánovaný vedecký program bude zameraný na najdôležitejšie oblasti urológie, s cieľom sprostredkovať ucelený pohľad na súčasné a nové poznatky v diagnostických a liečebných postupoch a prezentovať výsledky vedeckej a výskumnej práce. Osobne sa nesmierne teším na účasť kolegov a kolegýň zo zahraničia najmä na účasť našich priateľov z Českej republiky. 
Je mi cťou po desiatich rokoch, kedy sme boli organizátormi výročnej konferencie  Vás opäť privítať v našom meste. Košice sú prvým európskym mestom, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu. V roku 1369 ju panovník Ľudovít Veľký udelil po prvýkrát právnickej osobe - mestu Košice. Ďalšie prvenstvo sa spája so športom - v Košiciach v prvú októbrovú nedeľu štartuje najstarší európsky a druhý najstarší svetový maratón - Medzinárodný maratón mieru (založený v roku 1924). Dóm sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Historické centrum je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou v Slovenskej republike. Najstaršia stredná škola v strednej Európe bola založená takisto v Košiciach - v roku 1872 Stredná priemyselná škola strojnícka. Na území mesta je rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe (288 hektárov) a rozlohou najväčšia slovenská botanická záhrada s najväčšou zbierkou kaktusov v bývalom Československu. Detská železnica v Čermeľskom údolí je najstaršou a jedinou na Slovensku. 
Mesto Košice bolo držiteľom titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013 spolu s francúzskym mesto Marseille. Po prestížnom titule Európske hlavné mesto kultúry 2013 získali Košice ako prvé mesto na Slovensku ďalší významný titul – Európske mesto športu 2016. 
Veríme, že si „užijete“ Košice nielen po odbornej, ale aj spoločenskej stránke, v srdečnej a priateľskej atmosfére, tak typickej pre nás východniarov. 
Teším sa na stretnutie v Košiciach 

 

 

Ľubomír Velk

prezident 27. Výročnej konferencie SUS

Vladimír  Grešš 

generálny  riaditeľ  UN LP Košice